Przedłużanie terminów składania deklaracji podatkowych: Co warto wiedzieć?biuro rachunkowe, ZUS, jednoosobowa działalność, składki, terminy płatności, obowiązki zgłoszeniowe, kontrola ZUS, zarządzanie finansami

ZUS dla jednoosobowej działalności: Składki, terminy, i obowiązki.
27 lipca 2023

Depressed african american businessman reading bad news from cellphone, frustrated and sad sitting on stairs in business suit

Przedłużanie terminów składania deklaracji podatkowych może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowego czasu na przygotowanie odpowiednich dokumentów i danych finansowych. Oto kilka istotnych informacji dotyczących tej możliwości:

 1. Terminy składania deklaracji podatkowych:
  • Standardowe terminy składania deklaracji podatkowych są ściśle określone i zależą od rodzaju podatku oraz formy opodatkowania. Warto pamiętać o tych terminach i zacząć przygotowania deklaracji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Możliwość przedłużenia terminu:
  • Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu składania deklaracji podatkowych. Prośba o przedłużenie może zostać rozpatrzona pozytywnie przez odpowiedni urząd, jeśli istnieją uzasadnione powody, takie jak sytuacja losowa, awaria systemów informatycznych czy choroba.
 3. Wniosek o przedłużenie terminu:
  • Aby złożyć wniosek o przedłużenie terminu składania deklaracji podatkowych, należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie urzędu skarbowego lub w biurze rachunkowym. Wniosek powinien być złożony przed upływem standardowego terminu składania deklaracji.
 4. Rozpatrzenie wniosku:
  • Urząd skarbowy rozpatruje wnioski o przedłużenie terminu indywidualnie. Jeśli powody przedłużenia są uzasadnione, przedsiębiorca otrzyma dodatkowy czas na złożenie deklaracji podatkowych.
 5. Konsekwencje opóźnień:
  • Warto pamiętać, że przedłużenie terminu nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku terminowego rozliczenia podatku. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, mogą zostać naliczone kary i odsetki.

Biuro rachunkowe pomoże Ci zrozumieć procedury związane z przedłużaniem terminów składania deklaracji podatkowych oraz przygotuje wniosek w razie potrzeby. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i wsparciu profesjonalistów unikniesz zbędnych opóźnień i stresu związanego z rozliczeniami podatkowymi.

Komentarze są wyłączone.