Zatrudnienie na umowę zlecenie: Czym różni się od umowy o pracę?

Pracownicy a podatek dochodowy: Jakie ulgi można zastosować?
25 lipca 2023
Zlecenia a podatki: Jakie rozliczenia są wymagane?
25 lipca 2023

Business concept. Business people discussing the charts and graphs showing the results of their successful teamwork. Selective focus.

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia jest istotny zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Dwie najpopularniejsze umowy stosowane w praktyce to umowa o pracę i umowa zlecenie. W tym artykule omówimy różnice między tymi dwiema formami zatrudnienia, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję. Biuro rachunkowe oferuje wsparcie w rozliczeniach i obszarze kadrowo-płacowym dla obu typów umów, zapewniając rzetelną i profesjonalną obsługę.

 1. Podstawa prawna:
  • Umowa o pracę regulowana jest przepisami Kodeksu pracy.
  • Umowa zlecenie ma swoje zasady uregulowane w Kodeksie cywilnym.
 2. Charakterystyka zatrudnienia:
  • Umowa o pracę jest stosowana w przypadku, gdy pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy na podstawie stosunku pracy.
  • Umowa zlecenie umożliwia wykonanie określonego zadania, bez konieczności tworzenia stosunku pracy.
 3. Obowiązki pracownika:
  • W umowie o pracę pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy osobiście i podlega bezpośredniej kontroli pracodawcy.
  • W umowie zlecenie, osoba wykonująca zlecenie ma większą swobodę organizacji swojej pracy i może delegować zadania do innych osób.
 4. Czas trwania zatrudnienia:
  • Umowa o pracę zawierana jest na czas nieokreślony lub czas określony.
  • Umowa zlecenie zawierana jest na czas określony, związany z wykonaniem konkretnego zadania.
 5. Wynagrodzenie:
  • Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie miesięczne lub tygodniowe.
  • Osoba zatrudniona na umowie zlecenie otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie określonego zadania lub projektu.
 6. Składki i podatki:
  • Pracownik na umowie o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym i płaci podatek dochodowy.
  • Osoba na umowie zlecenie odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, ale nie jest ubezpieczona zdrowotnie. Płaci również podatek dochodowy, ale ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych.
 7. Wypowiedzenie umowy:
  • Umowa o pracę może być wypowiedziana przez pracodawcę lub pracownika z zachowaniem określonych terminów.
  • Umowa zlecenie nie wymaga wypowiedzenia, chyba że zostało to zawarte w umowie.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej formy zatrudnienia zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Biuro rachunkowe oferuje wsparcie w rozliczeniach i obszarze kadrowo-płacowym dla obu typów umów, zapewniając rzetelną i profesjonalną obsługę

Komentarze są wyłączone.