Zwolnienia lekarskie i ich wpływ na wynagrodzenie pracownika.

Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę: Jak postępować zgodnie z przepisami?
25 lipca 2023
Premie i nagrody dla pracowników: Jak je opodatkować i rozliczyć?
25 lipca 2023

The smiling male and female office workers with laptop

Zwolnienia lekarskie są częstymi sytuacjami, które wpływają na wynagrodzenie pracownika oraz finanse firmy. Warto zrozumieć, jakie aspekty finansowe wiążą się z tymi absencjami. W tym artykule omówimy, jak zwolnienia lekarskie wpływają na wynagrodzenie pracownika.

 1. Wynagrodzenie za czas zwolnienia:
  • W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik nie pracuje, ale nadal ma prawo do wynagrodzenia. Zazwyczaj w pierwszych 33 dniach choroby pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, który wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Od 34. dnia choroby pracodawca wypłaca chorobowe wynagrodzenie, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie.
 2. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku:
  • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego może wynikać z różnych kryteriów, np. wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy przed chorobą, przeciętnego wynagrodzenia w danym okresie lub wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne:
  • W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest nadal ubezpieczony i składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane z wynagrodzenia chorobowego.
 4. Wpływ na wynagrodzenie netto:
  • Warto pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe może wpłynąć na wysokość wynagrodzenia netto pracownika. Może to być spowodowane niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 5. Wpływ na budżet firmy:
  • Dla pracodawcy zwolnienia lekarskie mogą wpłynąć na budżet firmy, zwłaszcza jeśli jest ich wiele w krótkim czasie. Należy uwzględnić te wydatki przy planowaniu finansów firmy.

Biuro rachunkowe służy wsparciem w rozliczeniach związanych z zwolnieniami lekarskimi, pomagając obliczyć odpowiednie zasiłki i składki na ubezpieczenia, aby uniknąć problemów związanych z wynagrodzeniem pracowników podczas ich absencji.

Komentarze są wyłączone.