zgodność z prawem

25 lipca 2023

Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę: Jak postępować zgodnie z przepisami?

Odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę to poważne działania, które wymagają zachowania przepisów prawa pracy. Warto dokładnie poznać procedury, aby uniknąć problemów związanych z naruszeniem przepisów. […]
25 lipca 2023

Pracownicy a świadczenia socjalne: Co oferować zgodnie z prawem?

Zapewnienie świadczeń socjalnych dla pracowników to ważny element dbania o dobre relacje pracownicze oraz motywację zespołu. Pracodawcy mają możliwość oferowania różnego rodzaju świadczeń socjalnych, jednak ważne […]
25 lipca 2023

Pracownicy a świadczenia socjalne: Co oferować zgodnie z prawem?

Zapewnienie świadczeń socjalnych dla pracowników to ważny aspekt zarządzania personelem. Istnieje wiele różnych form świadczeń, jakie pracodawcy mogą oferować swoim pracownikom, jednak należy pamiętać o zgodności […]