Jak założyć spółkę cywilną?

Dochody z nieujawnionych źródeł: Perspektywa księgowego i odpowiedzialność urzędnika kontrolującego
20 czerwca 2023
Biuro rachunkowe w Toruniu – Profesjonalne wsparcie dla planujących założenie firmy
28 czerwca 2023

Definicja spółki cywilnej

Spółka cywilna to forma działalności gospodarczej, która jest zawierana pomiędzy co najmniej dwoma osobami, zwanych wspólnikami. Regulacje dotyczące spółek cywilnych znajdują się w kodeksie cywilnym. Ważne jest zrozumienie, że spółka cywilna nie jest osobą prawną oddzielną od swoich wspólników.

Cechy charakterystyczne spółki cywilnej:

  • Spółka cywilna nie posiada odrębnego mienia.
  • Prawa i zobowiązania nabywane przez spółkę są traktowane jako wspólny majątek wspólników.
  • Spółka cywilna nie zawiera umów ani nie zaciąga kredytów jako jednostka prawna.
  • Właściciele spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania własnym majątkiem osobistym.

Czy opłaca się założyć spółkę cywilną?

Założenie spółki cywilnej ma swoje zalety i wady. Przed podjęciem decyzji o jej prowadzeniu, należy dokładnie rozważyć, aby działalność przynosiła jak najwięcej korzyści. Wiele osób prowadzących własne firmy uważa, że spółka cywilna jest jednym z najprostszych i najtańszych sposobów prowadzenia działalności. Podstawą takiej działalności jest umowa, określająca cel działalności i sposoby jego osiągnięcia. Warto zauważyć, że założenie spółki cywilnej nie wymaga wpłacania minimalnego kapitału założycielskiego.

Jednak decydując się na utworzenie spółki cywilnej, należy uważać, kto zostanie jej wspólnikiem. Wszelkie zobowiązania przechodzą na wszystkie osoby wymienione w umowie. Jeśli jeden z wspólników celowo lub nieumyślnie zadłuży się, odpowiedzialność ponoszą również inni właściciele spółki.

Opodatkowanie spółki cywilnej

Spółka cywilna nie płaci podatku PIT ani CIT. Wszystkie opłaty podatkowe są dokonywane przez wspólników we własnym zakresie. Każdy wspólnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od dochodu, proporcjonalnie do swojego udziału w spółce. Zyski osiągane przez spółkę w przypadku osób prawnych są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli 9% dla małych podatników i 19% dla dużych podatników. Jeśli spółkę zakładają osoby fizyczne, forma opodatkowania zależy od wybranej przez nie formy opodatkowania, takiej jak skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt płacony od dochodu.

Jak założyć spółkę cywilną?

Wielu przedsiębiorców, pomimo że zakładanie spółki cywilnej jest dla nich korzystne, nie decyduje się na to z obawy przed samym procesem rejestracji. Jednak nie ma powodu do obaw. Rozpoczęcie takiej działalności jest bardzo proste i nie wiąże się z nadmiarem dokumentacji. Warto pamiętać o kilku istotnych etapach.

  1. Znalezienie wspólnika: Spółka cywilna musi być założona przez co najmniej dwie osoby. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, należy znaleźć odpowiedniego wspólnika i ustalić z nim zasady prowadzenia działalności.
  2. Zawarcie umowy spółki cywilnej: Następnym krokiem jest zawarcie umowy spółki cywilnej ze wszystkimi wspólnikami. To podstawowy dokument, który reguluje wszystkie wewnętrzne stosunki w spółce. Umowa powinna być zgodna z prawem i zasadami życia społecznego. Zwykle umowa zawiera informacje o wspólnikach, datę i miejsce zawarcia, nazwę i siedzibę spółki, okres funkcjonowania, obszar działalności, cel gospodarczy, zakres działalności według kodu PKD, informacje o wkładach, podział zysków i inne istotne kwestie. W umowie warto uwzględnić postanowienia dotyczące zmian treści umowy, wypowiedzenia i rozwiązania umowy.
  3. Wybór formy opodatkowania i kodu PKD – współpraca z księgowym lub biurem rachunkowym: Prowadzenie spółki cywilnej wiąże się z prowadzeniem rzetelnej dokumentacji. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie zewnętrznego księgowego. Doświadczony pracownik biura rachunkowego pomoże w procesie zakładania spółki cywilnej oraz w prowadzeniu jej działalności, takich jak wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji, rozliczenia z pracownikami i kontakt z urzędami.
  4. Rejestracja w CEIDG: Prowadzenie spółki cywilnej należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponieważ spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, wszyscy wspólnicy są zobowiązani do osobistej rejestracji, aby uzyskać status przedsiębiorcy. Na tym etapie warto również uregulować kwestie ubezpieczenia społecznego i uzyskać numer NIP. Pracownik biura rachunkowego może również okazać pomocny w tych sprawach.
  5. Założenie firmowego konta bankowego: Ostatnim krokiem jest założenie wspólnego konta bankowego dla spółki cywilnej. Jest to rachunek, na którym każdy z właścicieli ma dostęp do środków. Przed założeniem konta należy omówić zasady dysponowania środkami finansowymi i określić je w specjalnej umowie dotyczącej rachunku bankowego.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu uzyskania kompleksowych i precyzyjnych informacji dotyczących założenia spółki cywilnej, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, księgowym lub biurem rachunkowym specjalizującym się w takich sprawach.

Komentarze są wyłączone.