Wzrost limitu małego podatnika VAT do 2 mln euro

Działalność gospodarcza przy umowie o pracę
19 czerwca 2023
Zmiany w warunkach otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni – SLIM VAT 3
20 czerwca 2023

Od lipca 2023 roku nastąpi znaczący wzrost limitu sprzedaży, który decyduje o statusie małego podatnika VAT. Obecny limit wynoszący 1,2 mln euro zostanie podniesiony do 2 mln euro. Ta zmiana wynika z wejścia w życie tzw. SLIM VAT 3 – pakietu nowelizacji ustawy o VAT, który został przyjęty przez Senat 11 maja i podpisany przez Prezydenta 5 czerwca, a wejdzie w życie od lipca 2023 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, małym podatnikiem VAT zostanie uznany podatnik, którego wartość sprzedaży łącznie z kwotą podatku nie przekroczyła 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Przed wprowadzeniem tej nowelizacji, limit sprzedaży wynosił 1,2 mln euro. Ta zmiana ma na celu ujednolicenie limitów przychodów małego podatnika VAT z limitami określanymi w ustawach dotyczących podatków dochodowych. W przypadku Polski, małym podatnikiem VAT w 2023 r. będzie uznawany podatnik, którego wartość sprzedaży brutto w 2022 roku nie przekroczyła 9 654 400 zł.

Podniesienie limitu sprzedaży małego podatnika VAT do 2 mln euro przyniesie szereg korzyści. Przede wszystkim spodziewane jest zwiększenie liczby podmiotów korzystających z udogodnień. Dotyczy to zwłaszcza możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT oraz rozliczania podatku VAT metodą kasową.

Metoda kasowa polega na tym, że VAT z wystawionej faktury jest płatny dopiero za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymuje zapłatę od kontrahenta. Jeśli podatnik rozlicza się metodą kasową i dostarczył towar kontrahentowi oraz wystawił fakturę, ale nie otrzymał zapłaty, to nie ma obowiązku rozliczenia VAT od tej transakcji. Natomiast w przypadku metody memoriałowej, sprzedawca musi płacić należny VAT wynikający z wystawionych faktur, nawet jeśli kontrahent nie dokonał jeszcze płatności.

Aby stosować metodę kasową, oprócz spełnienia limitów dochodowych, podatnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego o zamiarze stosowania tej metody. Ponadto, powinien również umieszczać wyrażenie „metoda kasowa” na wystawianych fakturach. Zgodnie z przepisami, z metody kasowej nie można zrezygnować wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od jej zastosowania.

Mały podatnik VAT ma prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT, co oznacza płacenie podatku raz na trzy miesiące. Możliwość przejścia na kwartalne rozliczanie VAT jest dostępna po upływie 12 miesięcy od daty rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT. Warto zaznaczyć, że podatnik, który wybiera metodę kasową, również musi rozliczać VAT kwartalnie. Wyjątkiem jest okres pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT, kiedy podatnik jest zobowiązany do miesięcznego rozliczania podatku VAT.

Komentarze są wyłączone.