Zmiany w warunkach otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni – SLIM VAT 3

Wzrost limitu małego podatnika VAT do 2 mln euro
20 czerwca 2023
Zmiany w obowiązkach VAT dla dostawców usług płatniczych
20 czerwca 2023

Jak będą wyglądać zmienione warunki otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni w ramach pakietu SLIM VAT 3, który został uchwalony przez Sejm 14 kwietnia bieżącego roku? Większość zmian w VAT zawartych w pakiecie wejdzie w życie od 1 lipca 2023 roku. Jedną z tych zmian jest skrócenie terminu zwrotu VAT do 15 dni. Na czym dokładnie polegać będzie ta zmiana?

Aby móc skorzystać z przyspieszonego terminu zwrotu VAT, konieczne będzie spełnienie szeregu warunków określonych w art. 87 ust. 6c ustawy o VAT. Od początku lipca będą obowiązywać następujące główne zasady:

  • Co najmniej 70% całej sprzedaży (obecnie jest to 80%) musi być rejestrowane za pomocą kas fiskalnych, które umożliwiają raportowanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.
  • Przez ostatnie 6 miesięcy (obecnie jest to 12 miesięcy) poprzedzające okres, w którym podatnik ubiega się o „szybki” zwrot VAT, będą obowiązywały następujące wymogi:
    • Łączna wartość sprzedaży brutto, odnotowana przy użyciu kas online, musi wynieść co najmniej 40 000 zł (obecnie 50 000 zł).
    • Podatnik musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
    • Wszystkie deklaracje podatkowe muszą być złożone.
  • Przez kolejne 3 miesiące poprzedzające okres, w którym przedsiębiorca występuje o zwrot, będzie wymagane posiadanie rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

Jeśli chodzi o terminy związane z złożeniem zażaleń i odwołań, to od początku lipca podatnik będzie miał 17 dni na złożenie zażalenia na postanowienie o przedłużeniu terminu 15-dniowego zwrotu, które zostało uznane za doręczone, nawet jeśli podatnik nie podjął korespondencji (tzw. doręczenie zastępcze). Ten 17-dniowy okres będzie liczony od dnia, w którym doręczenie uważa się za dokonane. Jeśli chodzi o odwołanie od decyzji o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni, to podatnik będzie miał na to 24 dni, liczone od dnia, w którym doręczenie uważa się za dokonane.

Komentarze są wyłączone.