zmiany prawne

20 czerwca 2023

Zmiany w obowiązkach VAT dla dostawców usług płatniczych

18 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z 14 kwietnia 2023 roku dotyczącą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą […]