Księgowość

25 lipca 2023

Pracownicy a świadczenia socjalne: Co oferować zgodnie z prawem?

Zapewnienie świadczeń socjalnych dla pracowników to ważny element dbania o dobre relacje pracownicze oraz motywację zespołu. Pracodawcy mają możliwość oferowania różnego rodzaju świadczeń socjalnych, jednak ważne […]
25 lipca 2023

Pracownicy a świadczenia socjalne: Co oferować zgodnie z prawem?

Zapewnienie świadczeń socjalnych dla pracowników to ważny aspekt zarządzania personelem. Istnieje wiele różnych form świadczeń, jakie pracodawcy mogą oferować swoim pracownikom, jednak należy pamiętać o zgodności […]
25 lipca 2023

Zatrudnienie cudzoziemców: Obowiązki pracodawcy i formalności.

Zatrudnianie cudzoziemców może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, ale wiąże się również z pewnymi obowiązkami i formalnościami. W tym artykule omówimy, jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego […]
25 lipca 2023

Zlecenia a podatki: Jakie rozliczenia są wymagane?

Umowy zlecenia są popularną formą współpracy pomiędzy zleceniodawcami a zleceniobiorcami. W zależności od charakteru świadczonych usług, zawarcie umowy zlecenia może wiązać się z różnymi obowiązkami podatkowymi. […]