Księgowość

25 lipca 2023

Zatrudnienie na umowę zlecenie: Czym różni się od umowy o pracę?

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia jest istotny zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Dwie najpopularniejsze umowy stosowane w praktyce to umowa o pracę i umowa zlecenie. […]
25 lipca 2023

Pracownicy a podatek dochodowy: Jakie ulgi można zastosować?

Podatek dochodowy jest jednym z kluczowych elementów obowiązków podatkowych dla pracowników. Istnieją jednak różne ulgi, które pozwalają na obniżenie obciążeń podatkowych i zwiększenie kwoty do dyspozycji […]
24 lipca 2023

Rejestry wynagrodzeń: Co warto wiedzieć o ich prowadzeniu?

Rejestry wynagrodzeń są kluczowym narzędziem w zarządzaniu wynagrodzeniami pracowników oraz wypełnianiu obowiązków prawnych przez pracodawcę. Prawidłowe prowadzenie tych rejestrów ma istotne znaczenie dla przedsiębiorcy, zarówno pod […]
24 lipca 2023

Podatki od wynagrodzeń pracowników: W jaki sposób rozliczać PIT

Podatki od wynagrodzeń pracowników stanowią ważny element systemu podatkowego, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Prawidłowe rozliczenie podatków od wynagrodzeń to istotna sprawa, która wymaga odpowiedniej […]